Nasi odbiorcy - Twoi potencjalni klienci

Liczba kont poczty elektronicznej tylko wśród 5 największych darmowych dostawców w Polsce (wp, onet, o2, gmail, gazeta.pl) przekracza 20 mln. Biorąc pod uwagę, że 80% użytkowników posiada 2 i więcej kont, to dalej ok. 10 milionów odbiorców pozostaje w potencjalnym zasięgu komunikacji bezpośredniej. W ciągu dwudziestu lat e-mail stał się rzeczywistą platformą łączącą ludzi a także podstawowym narzędziem e-marketingu online. 13 Raport Badania e-mail marketingu wykazał, że w 2016r., 88% respondentów chętnie subskrybuje otrzymywanie wiadomości. Ten widoczny renesans newsletterów spowodował wzrost ruchu w e-mailingu. Ponad 50% użytkowników deklaruje otrzymywanie 20 i więcej e-maili dziennie. Głównym rodzajem otrzymywanych wiadomości niezmiennie pozostają newslettery branżowe/informacyjne (81%), programy lojalnościowe i zakupy (59%) oraz mailingi reklamowe (39%). Przytoczone liczby wskazują, że e-mail jest idealnym środowiskiem do budowania relacji, jeśli treść przekazu jest zgodna z oczekiwaniami przyszłego klienta.

4Lead wiedza i praktyka

Baza mailingowa jest w nieustającym ruchu. Z jednej strony są dodawani nowi subskrybenci z drugiej, blokowane są konta tych odbiorców, którzy zrezygnowali z otrzymywania korespondencji lub w ogóle usunęli swoje e-maile. Każda informacja z kampanii aktualizuje parametry i okresowo indeksy jakości w oparciu o estymację modeli statystycznych.

Budowanie bazy mailingowej

Stworzenie bazy odbiorców, która będzie skutecznym narzędziem e-mail marketingu to proces długotrwały, pracochłonny i dość kosztowny. My naszą bazę budujemy od 6 lat. W pierwszych latach gromadziliśmy subskrybentów newsletterów na naszych portalach i serwisach (głównie poświęconych finansom). Kolejny etap to włączenie innych serwisów o różnej tematyce i wykorzystanie programów afiliacyjnych. Obecnie wykorzystujemy także sponsoring na wielu segmentach rynku.

Aktualnie posiadamy ponad 1 mln odbiorców. Wartością jest duża grupa użytkowników, która od 6 lat odbiera nasze e-maile wiedząc, że zawierają rzetelne wiadomości.
4Lead wiedza i praktyka

0

Zarządzanie bazą to proces o charakterze ciągłym, który pozwala na utrzymanie bazy w gotowości do optymalnej i szybkiej realizacji zlecanych emisji, także ad hoc.


Każda emisja przynosi nowe informacje, które po przetworzeniu stanowią podstawę aktualizacji danych opisowych odbiorcy a więc wiodącą rolę odgrywa czas, ilość emisji a także charakterystyka emitowanej wiadomości. Baza zbyt „młoda”, szybko pozyskana z wątpliwych źródeł, może być przyczyną przykrych niespodzianek, zarówno dla reklamodawcy jak i wydawcy. Warunkiem uniknięcia tych zagrożeń jest ciągła poprawa jakości z wykorzystaniem nowoczesnej technologii i dbanie o reputację.

4Lead wiedza i praktyka

Segmentacja Odbiorców

Segmentacja to podział klientów na klasy (segmenty), tak aby w ramach jednej klasy odbiorcy posiadali podobne cechy wg określonych kryteriów. Mamy 3 grupy kryteriów, które uczestniczą w procesie aktualizacji segmentacji: zunifikowane wskaźniki wartości (jakości) klienta, preferencje i zainteresowanie określonymi usługami i produktami oraz grupa demograficzno-społeczna i behawioralna. Stała aktualizacja bazy odbiorców wpływa na poprawę właściwości analitycznych a także jest formą poznawczej aktywności klienta. Wykorzystanie zaawanasowanych metod pozwala optymalizować emisje kampanii dla określonej strategii biznesowej.

4Lead wiedza i praktyka
Przedziały wiekowe
odbiorcy zainteresowania wykres pokazuje % podział obiorców ze względu na grupy wiekowe.
Płeć odbiorców
odbiorcy zainteresowaniawykres pokazuje % podział odbiorców ze względu na płeć.
Godziny odczytu
odbiorcy zainteresowaniawykres pokazuje % podział obiorców ze względu na godziny otwarcia wiadomości.

Wiadomości Infobook

Jesteś gotów aby zrealizować kampanię e-mailingową z 4Lead?